ΥΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Η διαδικασία υαλοποίησης δεξαμενών χρειάζεται έμπειρο προσωπικό, σωστά εξοπλισμένο για την αποφυγή εισπνοής καυσίμου μέσα στην δεξαμενή.

Προτεραιότητα μας είναι η ασφάλεια των εργαζομένων, γιαυτο   η προετοιμασία τους είναι πολύ σημαντική.

1/5